2016


Warsaw Gallery Weekend
23–25.09.2016
 

W czasach geopolitycznego niepokoju część galerii przygotowało wystawy, które łączy wątek historii. Kilka pokoleń artystów reprezentujących sztukę awangardową, neoawangardową i najnowszą, przy użyciu różnych mediów krytykuje, analizuje i przetwarza najważniejsze wydarzenia w dziejach rzeczy i ludzkości.

Do samych początków wszechświata, zarodków wszelkiej materii, odnosi się malarz z Gdańska, Marcin Zawicki, który na wystawie Homoiomerie w m² prezentuje swoje najnowsze martwe natury.

Rozdarcie pomiędzy tym, co było a tym, co będzie, odnajdujemy na wystawie w galerii Kasia Michalski, w pracach Rafała Dominika – warszawskiego artysty, który występuje także jako frontman discopolowego zespołu Galactics. Artysta przedstawia na niej dziesięć mało znanych historii o tym, co się dzieje z naturą ludzką, zaczynając od czasów prehistorycznych, a kończąc na erze zdominowanej przez roboty.

XVIII-wieczna wizja świata z Nowych Aten księdza Chmielowskiego, znanych jako pierwsza polska encyklopedia, pojawia się w nowej serii prac Ireny Kalickiej w Fundacji Profile. Krakowska artystka w inscenizowanych fotografiach w przewrotny sposób piętrzy stereotypy i gra na potocznych skojarzeniach.

Asymetria przypomina historię neorealizmu w fotografii takich legend gatunku, jak Zdzisław Beksiński, Jerzy Lewczyński, Marek Piasecki i Zofia Rydet. Wystawie towarzyszy pokaz fotografii Błażeja Pindora, który udokumentował demontaż pracowni Jerzego Lewczyńskiego. Komentarz do rzeczywistości politycznej, zmieniającej się ideologii lokalnej i światowej, stanowią prace artystów zaprezentowane w Biurze Wystaw. Pokazywane są tam dzieła Huberta Czerepoka, Moniki Drożyńskiej, Weroniki Ławniczak, Slavs and Tatars, Władysława Strzemińskiego, Mieczysława Szczuki, Piotra Wysockiego, Jerzego Ryszarda Zielińskiego (Jurry) oraz Rafała Żarskiego.

W abstrakcyjny sposób status quo Europy i Polski przedstawia także Zuzanna Czebatul w Piktogramie. Jej najnowsza seria betonowych obrazów ukazuje ludzi i obiekty w różnych sytuacjach na tle krajobrazu.

Innym komentarzem politycznym, nie tylko do polskiej rzeczywistości, jest wspólna instalacja Wiktor Gutta i Waldemara Raniszewskiego w Polach Magnetycznych, którzy ustawiają się w opozycji wobec systemu globalnej kultury – komunistycznej i kapitalistycznej. Kulturę Niszczącą po raz pierwszy zaprezentowali w 1977 roku w słynnej warszawskiej galerii Repassage – związanej z kontrkulturą polskiej neoawangardy. Praca ta zestawia portrety ofiar Zagłady – więźniów Auschwitz oraz przedstawicieli społeczności zdominowanych przez inne kultury – członków kultur plemiennych. „Chcieliśmy pokazać, że dokonały się dwie zbrodnie, a tylko jedna jest rozpoznana w świecie kultury zachodniej” – mówi Gutt w rozmowie z galerzystami, Gunią Nowik i Patrickiem Komorowskim.

Mniej znane fakty z historii XX wieku przywołuje wystawa Karola Radziszewskiego w BWA Warszawa. Twórca „DIK Fagazine” oraz „Queer Archives Institute” prezentuje projekt Ali, którego bohaterem jest jedyny czarnoskóry uczestnik powstania warszawskiego, z wykształcenia muzyk jazzowy – August Agbola O’Brown.

Osobiste historie kobiet w świecie zdominowanym przez mężczyzn oraz sposoby na tworzenie własnego języka artystycznego przez kobiety artystki prezentuje Fundacja Arton. Na międzynarodowej wystawie zbiorowej zebrano prace pionierek sztuki feministycznej, powstałe w różnych kontekstach polityczno-społecznych w latach 70. i 80. XX wieku. Dzieła Sanji Iveković, Natalii LL, Jolanty Marcolli, Letícii Parente, Ewy Partum, Marthy Rosler oraz Lisy Steele opowiadają o schematach funkcjonowania kobiet w społeczeństwie, krytykują przypisywanie im tradycyjnych ról społecznych oraz uprzedmiotowienie ich wizerunku w kulturze masowej.

Życie prywatne, codzienność, polityka, historia oraz systemy filozoficzno-religijne są także punktami wyjścia dla abstrakcyjnych kompozycji malarki Zuzy Ziółkowskiej/Hercberg w galerii Le Guern. Artystkę interesują tematy pamięci i cielesności oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą tożsamością i przynależnością do miejsca.

Wątek przemiany – jej potrzeby, niemożności lub chwili, gdy następuje – spaja natomiast trzy wystawy zaprezentowane w lokalu_30. Filip Berendt w swej pracy przedstawia współczesną wersję mitologicznej wyprawy bohatera, a Ewa Juszkiewicz swoje najnowsze obrazy maluje na podstawie archiwalnych zdjęć dzieł utraconych w czasie II wojny światowej. Katya Shadkovska z kolei prezentuje film Julia, poruszający problem osób homo i transseksualnych w Rosji.

Tematyka zmiany i inicjacji w dorosłość pojawia się także na wystawie fotografii japońskiego artysty Nampeia Akaki w galerii Czułość. Druga pokazywana tam ekspozycja – pochodzącego z Ukrainy Vovy Vorotniova – odnosi się do doświadczenia poznania.

Minimalnym, prawie niezauważalnym zmianom zachodzącym w rzeczywistości, przygląda się hiszpański twórca, Pep Vidal, którego pierwszą w Polsce wystawę prezentuje galeria Rodríguez, na stałe działająca w Poznaniu. Artysta w swoich działaniach stara się zbliżyć do prawd rządzących naturą. Naturalne procesy, które kształtują sztuczną rzeczywistość, urządzenia, struktury i systemy, które wymykają się ludzkiej kontroli, są z kolei tematem wystawy Adama Jastrzębskiego w Propagandzie.

Mroczne dzieje współczesnego społeczeństwa wirtualnego komentuje wrocławska malarka, Alex Urban. Artystka, prezentowana na wystawie indywidualnej w galerii LETO, w swojej sztuce opiera się na obrazach zapożyczonych z sieci, a będących świadectwem upadku i porażki umysłu, ludzkiego okrucieństwa, trollingu, manipulacji handlowej i politycznej oraz ukrywanej seksualności.

Temat prawdy o człowieku – ciekawym i pruderyjnym – pojawia się także na wystawie Łukasza Korolkiewicza i Krzysztofa Zarębskiego w Monopolu. Realistyczne obrazy Korolkiewicza przedstawiają wnętrza mieszkań z tajemniczym bohaterem-podglądaczem, który próbuje się ukryć i podejrzeć widza, ale jednocześnie wystawia się z premedytacją na jego ogląd – bo jest nagi. Krzysztof Zarębski, jeden z pionierów sztuki performans w Polsce, swoje obiekty zbudował z łyżeczek, wibratorów i taśm magnetofonowych. Dwóch tricksterów – mistyfikatorów dnia powszedniego i niepokornych komentatorów otaczającej rzeczywistości czerpie satysfakcję z zakłopotania, w jakie wprawiają odbiorców swojej sztuki.

Wystawa Lux w Fundacji Archeologia Fotografii prowokuje natomiast do namysłu nad zagadnieniami ważnymi z punktu widzenia historii fotografii i praktyki badawczej. Zaproszeni artyści – Karolina Breguła, Przemek Dzienis, Magdalena Hueckel i Szymon Rogiński – biorą na warsztat różne aspekty związane ze światłem i jego związkiem z ontologiczną istotą fotografii.

Światło pojawia się również w kontekście wystawy amerykańskiego twórcy, Billa Jenkinsa, który w galerii Stereo prezentuje dzieło site-specific. Artysta sytuuje się tu w roli pośrednika kontrolującego dostęp do światła i przestrzeni.

Rafał Bujnowski przygląda się różnym sposobom społecznego funkcjonowania obrazów i sztuki, nieustannie podejmując dyskusję z podstawowymi właściwościami malarstwa. W najnowszych pracach artysty, prezentowanych w Rastrze, powraca motyw sylwetki ludzkiej, a minimalizm środków malarskich służy tym razem refleksji o egzystencjalnym zabarwieniu. Równolegle galeria prezentuje pierwszą w Polsce wystawę indywidualną węgierskiego fotografa Petera Puklusa, który łączy rozmaite tradycje współczesnej fotografii z kulturowo-politycznym kontekstem Europy Środkowej.

W galerii Wschód odbywa się międzynarodowa wystawa, której mottem jest wypowiedź brytyjskiego artysty i prześmiewcy, Martina Creeda – „I don’t know what I want to say…”. Ten zdobywca prestiżowej Nagrody Turnera jednym ze swych dzieł sztuki uczynił zwykłą kartkę A4 zgniecioną w kulkę. Kartka papieru, którą można zgnieść lub po niej rysować, była także inspiracją do dyplomu Przeciąg Mateusza Choróbskiego, zaproszonego do wystawy. W pracy tej artysta rysuje efemeryczne linie z dymu i smogu na niebie nad Łodzią, używając do tego dwóch samolotów odrzutowych. W pokazie biorą udział także: Jan Domicz, Samuel François, Daniel Koniusz, Mikołaj Moskal, Anna Orłowska, Olve Sande oraz Łukasz Sosiński.

Kwestią iluzji w sztuce, trójwymiarowością i materialnością dzieła, zajmują się również Magdalena Karpińska i Alicja Bielawska, których solowe pokazy przygotował Starter. Trzecią indywidualną wystawą galerii Starter jest prezentacja fotografii Michała Grochowiaka, w których artysta odnosi się do sztuki sakralnej, w szczególności do ołtarzy budowanych z okazji Bożego Ciała.

Historie ludzkości, rzeczy i pamięci, które dominują w tegorocznej edycji WGW, to także dzieje spraw niewygodnych, dotykających obszarów tabu, ujawniających obecność Innego w społeczeństwie. W Fundacji Galerii Foksal Artur Żmijewski, jeden z najbardziej radykalnych twórców nurtu sztuki krytycznej, prezentuje kolejne dzieło w swojej kolekcji filmów o osobach niepełnosprawnych.

Dawid Radziszewski przedstawia artystów z boreliozą, najczęstszą chorobą odkleszczową. Udział w wystawie biorą Agata Bogacka, Sebastian Buczek, Radosław Gajewski i Agnieszka Polska.
nbsp

ARTON
If you don’t know me by now, you will never never never know me
Sanja Iveković, Natalia LL, Jolanta Marcolla, Letícia Parente, Ewa Partum, Martha Rosler, Lisa Steele,
23.09–30.10
Miedziana 11
fundacjaarton.pl
 

ASYMETRIA
Neorealizm / Beksiński / Lewczyński / Piasecki / Rydet
Zdzisław Beksiński, Jerzy Lewczyński, Marek Piasecki, Zofia Rydet
23.09–25.11
Jakubowska 16
asymetria.eu
 

BIURO WYSTAW
Jakoś to będzie / Czuwaj
Hubert Czerepok Monika Drożyńska Weronika Ławniczak Slavs and Tatars Władysław Strzemiński Mieczysław Szczuka Piotr Wysocki Jerzy Ryszard Zieliński (Jurry) Rafał Żarski 23.09–29.10
Krakowskie Przedmieście 16/18
biurowystaw.pl
nbsp

BWA WARSZAWA
Ali
Karol Radziszewski
23.09–28.10
Jakubowska 16/3
bwawarszawa.pl
nbsp

CZUŁOŚĆ
Photobjects
Nampei Akaki
23.09–5.11
nbsp

Land-Shaped Box
Vova Vorotniov
23.09–5.11
Brzozowa 27/29
czulosc.com
nbsp

DAWID RADZISZEWSKI
Artyści z Boreliozą
Agata Bogacka Sebastian Buczek Radosław Gajewski Agnieszka Polska
23.09–29.10
Krochmalna 3
dawidradziszewski.com
nbsp

FUNDACJA ARCHEOLOGIA FOTOGRAFII
Lux
Karolina Breguła Przemek Dzienis Magdalena Hueckel Szymon Rogiński
23.09–14.10
Andersa 13
faf.org.pl
nbsp

FUNDACJA GALERII FOKSAL
Kolekcja
Artur Żmijewski
23.09–10.11
Górskiego 1a
fgf.com.pl
nbsp

KASIA MICHALSKI
Po ludziach, przed robotami: top 10 mało znanych historii
Rafał Dominik
23.09–17.11
Poznańska 16
kasiamichalski.com
nbsp

LE GUERN
Zmienna niewiadoma
Zuza Ziółkowska/Hercberg
23.09–26.11
Widok 8
leguern.pl
nbsp

LETO
pfff…
Alex Urban
23.09–25.09
nbsp

Domek Lado ABC
Jazdów 7/14
leto.pl
nbsp

LOKAL_30
Syndrom Gauguina
Filip Berendt Ewa Juszkiewicz Katya Shadkovska
23.09–19.11
Wilcza 29a
lokal30.pl
nbsp

m2
Homoiomerie
Marcin Zawicki
23.09–19.11
Oleandrów 6
m2.art.pl
nbsp

MONOPOL
Ciemne miejsce za drzwiami
Łukasz Korolkiewicz Krzysztof Zarębski
23.09–30.11
Al. Jerozolimskie 117
galeriamonopol.pl
nbsp

PIKTOGRAM
Ellipsism
Zuzanna Czebatul
23.09–12.11
Kredytowa 9/26
piktogram.org
nbsp

POLA MAGNETYCZNE
Kultura Niszcząca
Wiktor Gutt, Waldemar Raniszewski
23.09–19.11
Londyńska 13
polamagnetyczne.com
nbsp

PROFILE
Smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba
Irena Kalicka
23.09–5.11
Franciszkańska 6
fundacjaprofile.pl
nbsp

PROPAGANDA
Trucizna
Adam Jastrzębski
23.09–29.10
Foksal 11
prpgnd.net
nbsp

RASTER
Człowiek na drzewie
Rafał Bujnowski
23.09–12.11
nbsp

The Epic Love Story of a Warrior
Peter Puklus
27.08–12.11
Wspólna 63
rastergallery.com
nbsp

RODRÍGUEZ
How Green Was My Valley
Pep Vidal
23.09–4.10
Stacja Muranów
Andersa 13
rodriguezgallery.com
nbsp

STARTER
Nie ma stałych punktów w przestrzeni
Alicja Bielawska
23.09–1.10
al. Jana Pawła II 49
nbsp

Mały mieszczanin
Michał Grochowiak
23.09–29.10
Andersa 13
nbsp

Wyspa kormoranów
Magdalena Karpińska
23.09–30.09
Szpitalna 6
starter.org.pl
nbsp

STEREO
Substation 6
Bill Jenkins
Miedziana 11
galeriastereo.pl
nbsp

WSCHÓD
A stitch in time saves nine
Mateusz Choróbski Jan Domicz Samuel François Daniel Koniusz Mikołaj Moskal Anna Orłowska Olve Sande Łukasz Sosiński
23.09–23.10
Żelazna 43a
galeriawschod.com
nbsp